Vaaliteemat

Pelasta Suomi - eduskuntavaalit 2.4.2023

Asiointi

Asiat on saatava hoitaa tarvittaessa henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Kaikki eivät kykene digiloikkaan eivätkä voi esimerkiksi tehdä vahvaa tunnistautumista sähköisillä pankkitunnuksilla. Sovellusten käyttö ei onnistu kaikilta. Henkilökohtaista ja puhelimitse tapahtuvaa palvelua tullaan tarvitsemaan seuraavatkin vuosikymmenet vaikka suurin osa väestöstä pystyykin hoitamaan asiansa sähköisesti. Palveluiden tulee olla lähellä.

Asuminen

Arjen, asumisen ja autoilun kohonneet kustannukset ovat rajoittaneet monen elämää. Talvi on sentään ollut lauha ja sähkökatkoja ei ole tullut. Moni kärvistelee silti isojen sähkölaskujen vuoksi. Sähköyhtiöt nostivat syksyn mittaan hintojaan ja saivat myytyä talouksille vuoden, kahdenkin pituisia määräaikaissopimuksia korkeilla hinnoilla. Pörssisähkön hinta on tätä kirjoittaessa noin 5 senttiä. Sähkön hinnoitteluun pitää saada järkeä.

Kun ruoan ja polttoaineidenkin hinnat ovat nousseet ja inflaatio laukannut, joutuvat ihmiset rajoittamaan omaa elämistään. Asumisen ja elämisen kustannukset on saatava kohtuullisiksi. Hyvin toimivista öljy-ja puulämmityksistä yritetään painostaa ihmiset siirtymään erilaisiin lämpöpumppuihin. Harvalla on varaa tehdä energiaremonttia. Kaikki eri lämmitysmuodot pitää hyväksyä tässä vaiheessa.

Autoilu

Auton omistaminen ja käyttäminen on Suomessa tarpeen, paitsi isoissa kaupungeissa. Muualla töihin ja palveluiden pariin pääseminen onnistuu vain omalla autolla ajaen. Ajan 10 vuotta vanhalla dieselautolla. Dieselin litrahinta on välillä korkeampi kuin bensan, silti joudun maksamaan käyttövoimaveroa satoja euroja vuodessa. Miksi? Jos minulla olisi sähköauto ja sen latausten vuoksi sähkölaskuni nousisi yli tietyn rajan, saisin valtiolta rahaa takaisin. Valtio muutenkin tukee sähköautoja vaikka tukea tarvitsisivat ihmiset, lapset ja vanhukset.

Sähköauton haluavilla on yleensä varaa ostaa se ja maksaa itse sen latauksesta. Valtiolla ei ole varaa tukea sähköautoilua. Ei ole reilua, että vihreän siirtymän vuoksi suositaan yhtä autotyyppiä ja rangaistaan muita. Parempi olisi laittaa kaikki autot samalle viivalle. On ekologisempaa ajaa vanha polttomoottoriauto loppuun ja sitten vasta hankkia tilalle korvaava. Harvalla on varaa ostaa uutta autoa.

Sähköautojen lisäksi pitäisi tarjota muitakin vaihtoehtoja. Biokaasun tuotanto lisääntyy. Joillakin maatiloilla biokaasua pystytään tuottamaan myös muiden käyttöön ja biokaasun jakeluasemien määrä toivottavasti alkaa kasvaa. Vedystä puhutaan tulevaisuuden mahdollisuutena. Suhtaudun siihen tällä hetkellä epäillen. Mitä vihreää siinä on, kun se tuotetaan likaisella tuulivoimalla metsät ja luonnon monimuotoisuuden hävittämällä, terveys- ja maisemahaittoja aiheuttaen?

Byrokratia

Valtionhallinto ja kaikenlaisten virastojen toiminta on paisunut. Valtion ja paikallishallinnon henkilöstö ei voi kasvaa loputtomiin. Byrokratiaa tulee keventää, laitoksia ja virastoja pienentää. Lukuisista päälliköistä osa pitää saada oikeasti tekevään työhön. Suomi ei tarvitse virastoja tai laitoksia, joiden pitää itse keksiä mitä niiden pitäisi tehdä. Eikä lisää eri alojen tarkastajia. Byrokratia niin maataloudessa kuin vaikka kuolinpesän asioiden hoidossa on hurjaa. Asiat eivät etene, kun kaikesta on tehty niin hankalaa.

Eläkeläiset

Eläkeläiset ovat iso voimavara tälle maalle. Osa heistä on edelleen mukana työelämässä, mikä on hienoa. Sekä palkan että eläkkeen verotus pitää kohtuullistaa. Töitä tekevää eläkeläistä ei pidä rangaista verotuksellisesti hänen työpanoksestaan. Eläkkeiden verotusta tulee alentaa samaan suhteeseen palkkojen verotuksen kanssa.

Eläkeläisten varassa on valtaosa omaishoitajuudesta. Kun omaishoitaja hoitaa pyyteettömästi kumppaniaan ehkä useiden vuosien ajan, yhteiskunta säästää isosti. Omaishoitajien korvauksia tulee korottaa ja yhdenmukaistaa valtakunnalliset maksukriteerit. Vapaapäivien pito ja lomaoikeudet tulee turvata. Kaikki tämä osoittaisi sen, että omaishoitajan työtä arvostetaan.

Eläkeläiset vastaavat myös monen järjestön pyörittämisestä. Järjestöt eli kolmas sektori tukee ja monipuolistaa yhteiskunnan toimintoja. Yhdistystoiminta lisää sosiaalista kanssakäymistä ja tukee sillä tavalla ihmisten terveyttä. Harva haluaa olla yksin. Kun ei enää voi asua kotona, pitää olla turvallinen, kodinomainen paikka, jonne muuttaa. Hoivakoteja ja henkilöstöä niihin tarvitaan riittävästi.

Eläimet

Eläimet tuovat iloa elämäämme! Eläimet, olivat ne sitten lemmikki- tai tuotantoeläimiä, tulee hoitaa hyvin ja vastuullisesti. Niille terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön tulee panostaa. Eläimiä tulee auttaa, jos ne sairastuvat tai loukkaantuvat ja niille tulee tarjota armollinen, kivuton lopetus, kun muuta ei enää voida tehdä. Eläimen omistajan on ymmärrettävä, että eläin on tunteva olento, ei esine. Eläinlääkäreitä tulee kouluttaa lisää. Tällä hetkellä heistä on monissa kunnissa pulaa.

Energia

Maailman nykytilanne on osoittanut miten tärkeää on energian huoltovarmuus. Tarvitsemme lisää paikallista, hajautettua sähkön ja lämmön tuotantoa, jossa polttoaineena voi olla bioenergia, turve ja puu. Tällä olisi myös iso työllistävä vaikutus.

Biokaasu

Biokaasu on ollut erinomainen keino alentaa kulujaan niille maatiloille, jotka ovat kyenneet siihen investoimaan. Biokaasulla tilat kykenevät tuottamaan asuin- ja tuotantorakennusten tarvitseman lämmön kokonaan ja osan tai kaiken tilalla tarvittavan sähkön. Kun bakteerit syövät lantaa ja kasvijätteitä, ne tuottavat talteen otettavaa kaasua. Jäljelle jää peltoihin ajettavaa, hajuttomaksi muuttunutta lannoitetta. Biokaasua voidaan tuottaa myös kaupungeissa. Biokaasun tuotantoa ja käyttöä tulee lisätä.

Puu

Suomessa osataan metsiä hoitaa, sanoi EU siitä mitä tahansa. Puuta tarvitaan moneen. Mitä pidemmälle saamme sitä jatkojalostettua täällä, sen parempi. Silti sitä riittää myös polttoon. Paras hyötysuhde saadaan, kun puun kanssa poltetaan turvetta. Suomessa metsiä hoidetaan kestävästi. Ei päästetä EU:ta Suomen metsiin!

Turve

Suomi voisi olla turpeen avulla täysin energiaomavarainen. Turpeentuotantoa on pitkään syytetty vesien happamoittamisesta, mutta tutkimuksissa syyksi ovatkin paljastuneet metsäojitukset. EU:ssa maat saivat itse päättää turpeen uusiutuvuudesta. Suomessa asia lopuksi arvottiin. Turve hävisi.
Naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa turve määritettiin uusiutuvaksi. Suomessa se pitäisi uudelleen määritellä uusiutuvaksi. Turve uudistuu, hitaasti. Suomessa ei kuluteta edes sen vuosittaista kasvua. Turvetuotannossa on minimaalisen pieni osa Suomen soista. Yhtä lohkoa voidaan hyödyntää 30-40 vuotta tuotannossa. Sen jälkeen se voidaan metsittää, muuttaa pelloksi tai palauttaa suoksi.

Turve on iso työllistäjä. Osa urakoitsijoista toimii läpi vuoden ja kesäisin turvenevat tarjoavat sadoille nuorille kesätyöpaikkoja. Energiaturpeen lisäksi nevoilla tuotetaan ympäristöturvetta. Siitä saadaan eläintiloille kuiviketta ja puutarhoille kasvialustoja. Turvekuivitus on elintärkeää suomalaiselle ruoantuotannolle. Turve on hapan, siinä eivät bakteerit viihdy. Se on osasyy Suomen antibioottivapaalle ruoantuotannolle. Kasvuturvetta käytetään koti- ja ammattipuutarhoissa, kasvihuoneissa sekä metsätaimien kasvatuksessa. Kasvuturvetta viedään Suomesta laivalasteittain Euroopan puutarhoihin ja kasvihuoneisiin. Jos kasvuturpeen tuotanto Suomesta loppuu, yli 90 prosenttia kauppapuutarhoista Suomessa on ilmoittanut lopettavansa tuotannon. Olisimme tuontivihannesten varassa. Ei hyvä.

Tuulivoima

Tuulivoimatoimijat ryöstöviljelevät parhaillaan Suomea minkä ehtivät. Kun Euroopassa monessa maassa kuten Saksassa tuulivoiman vastustus on kasvanut ja yhä useammat ihmiset kärsivät tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista, tuulivoiman tuotanto on siellä romahtanut ja ulkomaiset toimijat siirtyneet Suomeen. Tänne kun saa niin helposti luvat!

Kuntapäättäjät kuolaavat, kun tuulivoimatoimijat kertovat kuinka valtavat kiinteistö- ja yhteisöverotuotot kunta saa. Ja kuinka matkailijoita tulee ihastelemaan tuulivoimaloita. Ei taida olla kuntaa, joka saisi yhteisöveroja tuulivoimaloista. Kiinteistöveroja kyllä. Niiden määrä pienenee joka vuosi voimaloiden ikääntyessä. Jos kunta saa hyvät tulot tuulivoimaloista, se voi tietää kunnan saamien valtionavustusten vähenevän samassa suhteessa. Tuulivoimaloiden terveyshaitat ajavat ihmisiä muuttamaan pois alueelta. Pahimmissa paikoissa talot ovat jääneet tyhjilleen, niitä ei voi myydä eikä vuokrata. Ne ovat asuinkelvottomia.

Nyt puhutaan ennallistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä ja samalla pirstotaan metsät rakentamalla jättikokoisia teollisia tuulivoimaloita ja niiden tarvitsemia teitä. Sähkölinjojen alta pakkolunastetaan kertakorvauksella maata. Tuulivoimatoimijoiden pitäisi maksaa maanomistajille vuosittaista korvausta tuulivoiman takia rakennettavista sähkölinjoista. Kertakorvauksellinen pakkolunastus on törkeää.

Tuulivoiman takia sähkönhinta nousee ja heittelee. Kun ei tuule, ei tule sähköä. Tuulivoimatoimijat pitää velvoittaa rakentamaan tarvittava säätövoima jo samanaikaisesti, kun rakentavat voimaloita. On epäreilua, että he ottavat tuoton, kun tuulee ja jättävät homman muiden harteille, kun ei tuule.

Valtaosa toimijoista on ulkomaisia, vaikka yhtiön nimi on suomalainen. Monen tarkoituksena on saada Suomi täyteen tuulivoimaloita ja johtaa täältä sähköä Eurooppaan. Jotkut suunnittelevat Suomeen vetytehdasta ja sen lähelle isoja tuulivoima-alueita. Tehtaalla tuotettava vety laivattaisiin ja vietäisiin Suomesta Eurooppaan. Hyödyt ja rahat siirtyisivät siis ulkomaille, haitat jäisivät Suomeen. Suomi on ulkomailta katsottuna niin vähälukuinen ja harvaan asuttu maa, että globaaleille yrityksille meillä ei ole mitään väliä. Suomalaisten pitää itse puolustaa itseään ja oikeuttaan asua turvallisessa ja terveellisessä Suomessa. Tuulivoiman terveyshaittojen tutkimista tulee jatkaa. Valtion edellinen tutkimus asiasta oli fiasko. On aika tehdä tuulivoimalaki säätelemään kaikkea tuulivoimaloihin liittyvää.

Ydinvoima

Nuorena vastustin ydinvoimaa. Nyt ei voi kuin todeta, että tällä hetkellä ydinvoima on varmin ja tasaisinen tapa tuottaa energiaa. Toivottavasti Olkiluoto 3 alkaa vihdoin pelittää. Ydinvoimaan liittyy silti kysymys ydinjätteen käsittelystä.

Kasvatus

Koti kasvattaa, koulu opettaa. Jos vanhemmat eivät kykene hoitamaan velvollisuuttaan kasvattaa lastaan, tuetaan heitä siinä. Lapsi oppii käyttäytymisensä ja käytöstapansa ensisijaisesti kotona. Siellä rakennetaan perusta lapsen hyvälle kehitykselle. Lapsi tarvitsee paljon rakkautta ja selvät rajat. Vanhempi ei voi olla vain lapsensa kaveri, hänen tulee olla auktoriteetti. Lapselle ei voi siirtää jatkuvasti vastuuta siitä mitä perheessä syödään tai tehdään. Lapsi sopeutuu aikuisten rakentamaan todellisuuteen, ei päinvastoin.

Yksi tärkeistä asioista, jonka vanhempi voi opettaa lapselle on se miten kohdataan pettymys. Jokainen pettyy elämässään, jos on olemassa malli miten siitä selviää, ei pettymys tunnu maailman lopulta ja päädy raivokohtaukseen. Varhaiskasvatuksessa kohdataan yhä enemmän lapsia, joiden käytös on häiritsevää, jopa aggressiivista. Varhaiskasvatuksen ja perhekeskusten ammattilaiset ovat hienosti ottaneet koppia ongelmatilanteista. Apua tarvitaan lisää ja ajoissa. Psykologille on pitkät jonot ja lastenpsykiatrille suorastaan mahdoton päästä. Mitä aiemmin ongelmiin päästään käsiksi, sitä helpompi ne on korjata.

Koulu ja koulutus

Kouluissa tulee palata opettamiseen. Nyt opettajien aika menee liikaa erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttamiseen ja niistä raportoimiseen. Samassa luokassa koetetaan opettaa kaikkia samalla, vaikka osa oppilaista ei kykene vastaanottamaan opetusta. Erityistä tukea tarvitseville tulee tarjota erityisopetusta. Tasoryhmät ja erityisluokat on tarpeen palauttaa. Jos oppilas ei kouluvuoden aikana kehity riittävästi, on oltava mahdollisuus jättää hänet luokalle, jotta hän saa opinnoilleen riittävän vakaan pohjan jatkaakseen seuraavalle luokalle. Nykymaailmassa hyvä lukutaito on tarpeen.

Opettajat tarvitsevat keinot hallita ja pitää kuria. Nyt on nähty mihin liika ymmärrys ja päänsilittely johtaa. Langattomia härpäkkeitä ei tulisi kouluissa käyttää, kuten Euroopan Neuvosto esitti jo vuosia sitten. Itseoppiminen ei toimi. Jos se on vaikeaa joillekin vielä yliopistotasolla, miten on voitu olettaa, että ala- ja yläastelaiset siihen kykenisivät? Annetaan opettajille mahdollisuus opettaa.

Toisen asteen koulutusta voisi tiivistää. Tarvitaan lyhyempiä reittejä ammattiin. Eri alojen ammattilaisia tarvitaan kipeästi, kaikkien ei ole tarve suorittaa kolmen vuoden koulutusta. Tulee löytää nopeampi polku niille, joita varsinkaan teoria-aineiden pänttääminen ei kiinnosta. Halutessaan voi myöhemmin jatkaa opiskeluaan. Liian moneen paikkaa on lisätty vaatimukseksi yliopistotutkinto. Ei tarvitse olla yliopistoa käynyt, että osaa puettaa ja leikittää lapsia päiväkodissa, syöttää ja auttaa ikäihmisiä hoivakodissa tai vahtia vangin skypepuhelua ja auttaa häntä täyttämään lomaketta Kelalle. Tingitään älyttömistä koulutusvaatimuksista.

Maahanmuutto

Suomi tarvitsee lisää työvoimaa. Jokainen, joka pystyy työllään elättämään täällä itsensä ja perheensä, on tervetullut. Sosiaaliturvapakolaisia emme tarvitse. Haitallisen maahanmuuton hinnalla saadaan palkattua lisää hoitajia lapsille ja vanhuksille tai pystytään satsaamaan koulutukseen, eläkkeisiin, tiestöön ja poliiseihin.

Laitetaan ensin suomalaisten asiat kuntoon, jos aikaa ja rahaa jää, siirrytään sitten maailman parantamiseen. Autetaan apua tarvitsevia pakolaisia heidän omassa kulttuuriympäristössään. Suomeen jo tulleet pakolaiset ja maahanmuuttajat, jotka syyllistyvät täällä vakaviin rikoksiin, tulee palauttaa takaisin lähtömaihinsa.

Sosiaalituet tulee sitoa kielitaitoon. Ilman kielitaitoa ei pääse mukaan työelämään ja sitä kautta yhteiskuntaan. Jos tänne on tullut, on oltava valmis opettelemaan maassa käytetyn kielen ja elämään maassa maan tavalla. Tulijan pitää joustaa, ei meidän. Helpotetaan työperäistä muuttoa. Ammattilaisten ja asiantuntijoiden tulee päästä työskentelemään Suomeen nykyistä helpommin.

Maatalous

Omavarainen ruoantuotanto on elintärkeää. Lannoitteiden, sähkön ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi moni tila on kriisissä. Autetaan tiloja selviämään. Arvostetaan kotimaista ruokaa ja myös ostetaan sitä. Kehitetään menetelmä, jossa kauppa ja teollisuus oikeasti maksavat tuottajille kunnon hinnan. Tuottajahinnat tulee sitoa indeksiin. Suomalaisesta maanviljelijästä ja varsinkin lehmästä on turhaan tehty ilmastonmuutoksen syntipukki. Suomessa eläimet ja maaperä hoidetaan hyvin. Täällä riittää puhdasta vettä ja ruoantuotanto on eettistä. Maanviljelijät elävät yhteydessä luontoon ja tekevät omalta osaltaan mitä pystyvät luontokadon pysäyttämiseksi. Monipuolinen luonto ja eläimistö tarvitsevat eläintuotantoa ja viljelyä, varsinkin laidunnusta. Suomalaisilla maatiloilla on potentiaalia tuottaa ruoka Suomeen ja jopa vientiin. Suomalainen ruoantuotanto on kestävää. Tuetaan sitä.

Omaishoito

Omaishoidon maksukriteerit tulisi yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Korvauksia on syytä korottaa, yhteiskunta säästää huomattavasti omaishoitajien työn ansiosta. Vapaapäivien pito ja lomaoikeudet tulee turvata. Kaikki tämä osoittaisi sen, että omaishoitajan työtä arvostetaan.

Talous

Yli varojen eläminen ei voi enää jatkua. Valtion ottamien lainojen pelkät korkomenot tulevat lähivuosina olemaan useita miljardeja. Se on pois meidän kaikkien hyvinvoinnista. Kaikki suomalaiset joutuvat osallistumaan niihin talkoisiin. Vain sitä jaetaan, mitä on. Tulonsiirrot eivät ole osa koko väestön normaalia tulonmuodostusta. Ne on tarkoitettu yhteiskunnan huono-osaisimpien kotitalouksien auttamiseen pahoina päivinä. Valtion ei tule olla lypsylehmä, jota voidaan kilvan hyväksikäyttää. Ihmisten on otettava vastuuta itsestään. Pidetään huoli ensisijaisesti suomalaisista, jotka eivät siihen itse kykene.

Valtion tulee hoitaa omat ja vain omat tehtävänsä. Sen ja paikallishallinnon henkilöstö ei voi kasvaa loputtomiin. On pakko tehdä kipeitäkin leikkauksia ja priorisoida menoja. Ideologioiden vuoksi Suomea ja sen kansalaisia ei saa saattaa vararikkoon. Ilmaston muutos ei saa olla jälleen yksi veruke, jonka vuoksi julkisen talouden taakkaa ja valtion ja EU:n roolia kasvatetaan. Taloutta voidaan kehittää rakenteita muuttamalla, byrokratiaa pienentämällä, vähentämällä yritysten turhaa säätelyä, helpottamalla työllistämistä ja luomalla työpaikkoja. Kun pitää elää suu säkkiä myöten, on samalla kasvatettava sitä säkkiä, jotta olisi enemmän jaettavaa. Tämä tarkoittaa tuottavan työn ja yrittämisen edistämistä.

Turvallisuus

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Meillä on vieressä arvaamaton naapuri. Suomen puolustusvoimien tulee olla lyönnissä koko ajan. Miehiä, naisia ja kalustoa tarvitaan varmuuden vuoksi. Oma ruoan- ja energiantuotanto kuuluvat huoltovarmuuteen. Meillä on mahdollisuus tuottaa kotimaista ruokaa koko kansalle ja viedä ulkomaillekin. Energiantuotannon suhteen olisimme omavaraisia, jos turve hyväksyttäisiin uusiutuvaksi, sen verotusta alennettaisiin ja käyttöä lisättäisiin.

Katu- ja jengirikollisuus ovat lisääntyneet varsinkin suurissa kaupungeissa. Niihin täytyy puuttua heti, jotta tilanne ei päädy sellaiseksi kuin Ruotsissa, jossa kärsitään ampumisista ja räjähdyksistä. Poliiseja tarvitaan nykyistä enemmän. Poliiseilla on kädet täynnä työtä tehdäkseen nykyiset velvollisuutensa, ennaltaehkäisevään työhön ei aika riitä. Pelastuslaitokset toimivat erinomaisesti. Varmistetaan niiden toiminta jatkossakin.

Työ ja yrittäjyys

Suomen hyvinvointi lepää työnteon ja yritysten varassa. Työtätekevien määrä vähenee, työvoimapulasta kärsitään. On entistä tärkeämpää saada kaikki mahdolliset työkykyiset mukaan rakentamaan yhteistä hyvinvointiamme. Työtä riittää myös sitä haluaville osatyökykyisille ja eläkeläisille. Myös romaneja pitäisi saada nykyistä enemmän työelämään mukaan.

Vastikkeettomia tukia ei pitäisi olla terveille työikäisille. Liian moni nuori on poissa työelämästä, koska yhteiskunta on mahdollistanut kotona olemisen ja yötäpäivää tietokoneella pelaamisen. Ei viitsitä enää edes hakea mihinkään, ei töihin, ei opiskelemaan. Ei ihmekään, että nuoret ovat ahdistuneita ja voivat huonosti. Näitä nuoria tarvittaisiin. Jokaiselle on tärkeää tuntea itsensä tarvituksi ja tärkeäksi. Hyvää oloa tuo onnistumisen kokemukset ja se, että auttaa jotakuta. Se ilo voisi löytyä työpaikalla. Syrjäytyneet nuoret on saatava toimijoiksi.

Reittiä työelämään voisi lyhentää niiden osalta, joita opiskelu ei innosta. Toisen asteen tutkintoja voisi tiivistää. Monelta työpaikalta löytyy töitä, joiden suorittamiseen ei tarvita yliopistotutkintoa. Joissakin työpaikoissa voisi alentaa vaatimuksia. Vanhusten hoivakodeissa, lasten päiväkodeissa, vankiloissa ja monissa muissa paikoissa on työtä, jonka joku muu kuin pitkään alalle koulutettu voi tehdä. Riittää, että osa työntekijöistä on ammattitutkinnon omaavia. Näin saataisiin nyt kotona sosiaaliturvalla eläviä työelämään ja työvoimapulaan helpotusta.

Väylät

Suomen tiestö on surkeassa kunnossa. Osa autoilijoiden auto- ja polttoaineveroina maksamista maksuista tulisi korvamerkitä tiestön kunnostamiseen. Mitään ”tunnin junia” ei Helsingin ja Turun väliin tarvita. Tampereen ja Seinäjoen välille tarvitaan tuplaraide ja Suupohjan rata peruskorjata Seinäjoelta Kaskisiin saakka. Pohjanmaan satamat on tärkeä pitää toimintakunnossa turvallisuuden, huoltovarmuuden ja niiden kautta tapahtuvan tuonnin ja viennin vuoksi.